Všeobecná fakultní nemocnice
Obezita.cz
Domů » Obezita » Komplikace » Zdravotní rizika a komplikace obezity

Zdravotní rizika a komplikace obezity

Obezita je významnou příčinou nemocnosti, invalidity a předčasné smrti. Zvýšené BMI je dle WHO hlavním rizikovým faktorem chronických nemocí jako kardiovaskulární nemoci (onemocnění srdce a mrtvice), diabetes mellitus 2. typu, poruchy pohybového aparátu (zejména osteoartritidy) a některé druhy rakoviny.

Zdravotní rizika a komplikace obezityRiziko uvedených nemocí se zvyšuje s nárůstem BMI. Předpokládá se, že obezita ovlivňuje riziko vzniku diabetu 2. typu ze 60 %, obezita se podílí na vzniku hypertenze a ischemické choroby srdeční více než 20 %, a na rozvoji některých nádorů se obezita podílí 10–30 %. Mezi další přidružená onemocnění obezity se řadí onemocnění žlučníku, steatóza jater a syndrom spánkové apnoe. Zatímco BMI je jednoduchý ukazatel, užitečný pro celkové populace, pro předpověď rizika u jedinců je jej třeba považovat pouze za hrubé vodítko. Množství a umístění tělesného tuku je přesnějším ukazatelem zdravotních rizik spojených s obezitou. Viscerální tuk, a to zejména v oblasti břicha, má větší souvislost s diabetem 2. typu a kardiovaskulárními onemocněními než BMI. Proto měření centrální obezity, např. pomocí obvodu pasu, poskytuje přesnější míru zdravotních rizik spojených s obezitou. Komplikace obezity dělíme na mechanické a metabolické. Mechanické komplikace vznikají důsledkem vysoké hmotnosti. Patří sem: bolesti zad, kloubů a svalů, artrózy, otoky, celulitida, varixy, větší pocení, komplikace chirurgických výkonů, horší hojení ran, častější úrazy, dušnost, chrápání a další. Pro ústup mechanických komplikací se vyžaduje velký úbytek hmotnosti, často se jedná o redukci až o desítky procent. Při menší redukci hmotnosti se může stav i zhoršit v důsledků mírné změny těžiště. Mechanické komplikace výrazně snižují kvalitu života. Ostatní komplikace řadíme mezi metabolické komplikace: diabetes mellitus 2. typu, vysoký krevní tlak, dyslipidémie a celá řada složek vázaných na metabolický syndrom a některé nádory. V případě metabolických komplikací je 5–10% redukce hmotnosti dostatečná pro zlepšení kompenzace chorob.

Zdroj: WHO 2014, Svačina, Š.: Obezitologie a teorie metabolického syndromu

Strava Pohyb Léčba
Dny prevence

Další články

BMI kalkulačka

Partneři:

KalorickéTabulky.cz
EON